Co vše by měl obsahovat formulář pro uplatnění reklamace


Každému z nás se někdy stalo, že se jeho nákup nepovedl. Výrobek, který si přinesl domů, se ukázal jako poškozený nebo nefungoval tak, jak by měl. V takovém případě bývá často nejlepším řešením jej odnést zpět do obchodu a požadovat náhradu, buď ve formě nového výrobku nebo vrácení peněz. Avšak celý proces rozhodně není tak jednoduchý.

V první řadě je často potřeba vyplnit formulář pro uplatnění http://vscr.cz/uplatneni-ve-vs/ reklamace Pergoly Trutnov, i když je pravdou, že jej mnohdy nevyplňujete přímo vy, ale pracovník reklamačního oddělení, který se vás ptá na otázky v něm uvedené. Které to jsou?

klasický supermarket

Samozřejmě je to přesný název a typ výrobku, který jste přišli vrátit. Proto je dobré si vždy schovat obal, neboť názvy jsou mnohdy matoucí, zvláště když obsahují i kombinace písmen a číslic. Tak budete vždy vědět, co na tuto otázku odpovědět.

Je ovšem pochopitelné, proč je právě tohle důležité. Prodejce potřebuje vědět, kolik přesně daný produkt stál, případně který model by vám měl vydat, pokud budete požadovat nový. Také zprávy o reklamacích se coby zpětná vazba odesílají výrobci, který tak může zjistit, že je například ve výrobním postupu nějaká chyba, a následně ji napravit.

oblečení - nejčastěji reklamované zboží

To je také důvod, proč po nás budou chtít i přesný popis vady. Co bylo konkrétně za problém? Zde totiž také musí posoudit, zda jsme onen přístroj nepoškodili my nesprávnou manipulací. Proto se nás budou ptát, kolikrát jsme jej použili, než se problém objevil, a co jsme s ním konkrétně v onu chvíli dělali. U většiny výrobků se totiž reklamace nevztahují na vady způsobené uživatelem nesprávnou manipulací.

Pak je zde také otázka, kdy přesně byl koupen a na které prodejně. Kvůli tomu je dobré schovat si účtenku. Díky ní můžete prokázat, že záruční lhůta ještě neuplynula, a také že jste jej skutečně koupili v onom místě, kde tvrdíte. Samozřejmě to nejsou všechny otázky, nýbrž jen ty nejzásadnější, které mohou lidem dělat problémy. Avšak je potřeba si uvědomit, že pro vyřízení reklamace jsou rozhodně nezbytné.