Ekologicky s plasty nebo bez nich?

Celý svět stále hovoří o nutnosti změnit chování lidstva a potřebě chovat se k Zemi ekologicky. Můžeme si pod tím představit spoustu věcí.

Chovat se ekologicky znamená chovat se tak, abychom planetu přestali ničit. Naučili jsme se chovat sobecky, produkujeme spoustu zboží a vzniká ještě větší spousta odpadů. Pokud jsme se již něco naučili, tak je to alespoň třídění odpadu. Jenže pokud třídí odpad Evropa, nesníží to množství odpadu v Africe. Můžeme se snažit používat ekologická papírová brčka Goldpress, ale pokud v rozvojových zemích budou produkovat a do moře vyhazovat tuny plastových lahví a jiného odpadu, který tam již dávno vytvořit ostrov velikosti Německa, je to správná cesta? Opravdu pomůže zákaz plastových brček a tyčinek do uší zabránit katastrofě?

brčka

Řekněte matkám, že nemají používat jednorázové pleny, protože doba rozpadu těchto plastových plen je 200-400 let a jejich dítě jich za rok vytvoří tunu. To si nikdo netroufne, a proto raději zakážeme plastové příbory a talíře.

Plasty a plastové výrobky už nikdy nezmizí z našeho světa, protože je to velmi výhodný materiál, který nelze ničím nahradit. Problém je, že ho lidstvo vyrobilo mnoho, a mnoho ho ještě vyrobí, ale nenašel se způsob jeho ekologické likvidace. Není potřeba jej recyklovat, protože je ho vskutku na světě už na tuny, ale je třeba ho likvidovat.

plasty

Zejména zemím třetího světa by pomohlo, kdyby se našlo tak výhodné řešení, co s plasty, až by se plasty začaly vykupovat a tím pádem by jej po celé Zeměkouli začali lidé sbírat a odnášet do sběren a výkupen a plastů by tím pádem skutečně ubývalo. Můžeme se snažit chovat ekologicky, odnášet odpad do správných kontejnerů, ale pokud nezajistíme ekologickou likvidaci, budou nám akorát narůstat hory odpadků. Jen likvidace v moderních spalovnách je tou správnou cestou k oživení naší modré planety.