Jak je to s parkováním v obchodních centrech

Zákon o silničním provozu jasně vymezuje pravidla hry a žádný řidič se nad nimi nepozastaví. Dodržujeme je jako součást běžného života a většinou si dobře uvědomujeme, že jde především o bezpečnost nás všech. Pravidla však platí jen v úsecích tzv. pozemních komunikací, pokud tedy budete řídit automobil např. bez oprávnění nebo při jízdě s alkoholem v žilách na neveřejné komunikaci, nikdo není oprávněný vymáhat pokutu.

podzemní parkoviště

Parkování v obchodních centrech – jestliže je parkoviště přístupné veřejnosti a není zajištěné závorou nebo omezeným vjezdem, považuje se za součást pozemních komunikací a platí zde stejné zákony jako na silnicích a dálnicích. Platí tu sankce ze strany Policie a jste povinni dodržet dopravní předpisy i značení. Jiná situace ovšem vzniká u vymezených ploch nebo podzemních parkovišť.
prázdné parkoviště

Některá parkoviště obchodních areálů – některá obchodní centra mají zajištěno parkování zákazníků pouze s vjezdem do prostoru uzavřeného závorou nebo podobným zabezpečovacím zařízením. S těmito situacemi se můžete setkat i u některých neveřejných ploch, např. areálů zdravotnických zařízení, sportovišť, zemědělských a lesnických ploch apod. Zde sice platí ustanovení právního řádu o jízdě na pozemních komunikacích, ale není možné řidiče za porušení předpisů na těchto místech pokutovat. Orgány Policie nebo městští strážníci tedy nemají pravomoc udělit pokutu např. za jízdu bez rozsvícených světel nebo za nezapnuté bezpečnostní pásy.

Podzemní parking – parkování v podzemí se rovněž řídí podobnými pravidly jako v předchozím případě. Týká se to veškerých podzemních zón, jak v obchodních domech, tak i v obytných prostorách nebo obchodech. Dokonce nemusí být vymezeny závorou a mohou být běžně přístupná pro veřejnost. Pokutu tedy nemůžete dostat ani za přestupek typu stání na vymezeném místě pro tělesně postižené.