Jaký je rozdíl mezi pracovní smlouvou a mzdovým výměrem

Nastal dlouho očekávaný den a nastupujete opět do nového pracovního poměru. Anebo uzavíráte svůj první pracovní poměr. O to je nervozita možná větší, máte větší obavy, protože nevíte, co můžete očekávat, dostanete se do nového kolektivu, jak vás přijmou, budete na práci stačit …., to vše se vám může i nemusí honit hlavou. Zároveň vás napadá, zda bude i ze strany zaměstnavatele také vše v pořádku, když vy si své povinnosti splníte.

setkání pracovníků

Jaký je nejdůležitější pracovněprávní dokument při nástupu do zaměstnání?

 

Při uzavírání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen nejdéle v den nástupu vám předložit pracovní smlouvu. Pracovní smlouva ze zákona musí obsahovat tři důležité body:

1)      Druh práce

2)      Místo výkonu práce

3)      Den nástupu

 

Pokud v pracovní smlouvě nenacházíte informaci, za jakou mzdu budete práci vykonávat, pak zaměstnavatel je povinen předložit i mzdový výměr, kde je stanovena vaše mzda a další náležitosti. Zpravidla bývá sdělena výše většinou nenárokové pohyblivé složky, prémií atd.

 

Jaký je rozdíl mezi mzdou sjednanou v pracovní smlouvě a mzdovým výměrem? Podstatný.

Pokud zaměstnavatel sjedná vaši mzdu přímo v pracovní smlouvě, pak při změně výše mzdy musí mít váš souhlas neboť pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který vyžaduje souhlas obou stran. Naproti tomu, pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, pak při snížení mzdy zaměstnavatelem není zapotřebí vašeho souhlasu. Nic to nemění na tom, že si zaměstnavatel může dělat s vaší mzdou, co se mu zamane a snížit vám ji např. při plném pracovním úvazku na 50,- Kč/hodinu. Existuje totiž Nařízení vlády o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.
vyplnění dokumentu

Pro rok 2018 je stanovena minimální mzda při 40 hodinové týdenní pracovní době 73,20 Kč/hod. Ale to neznamená, že když budete např. na pozici skladníka pracovat v extrémních podmínkách s nadměrnou námahou, samostatně řešit vzniklé problémy, budete na této minimální sazbě. Ani nemůžete, protože právě v Nařízení vlády jsou stanoveny skupiny prací odstupňované dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. A práce skladníka určitě nepatří do 1. skupiny!

Pracovní smlouvu si pečlivě přečtěte, co vám není jasné, ptejte se!

Po podpisu už může být pozdě cokoliv dodatečně měnit.