Průměrná mzda a její vývoj

Průměrná mzda je velmi skloňovaný pojem, vždycky byla a vždy bude. Průměrná mzda je součet všech složek, které průměrná mzda obsahuje a to od základní hrubé mzdy, příplatků za práci přesčas, v noci či ve svátek, také náhrada za dovolenou, odměny a bonusy a mnoho dalšího … Průměrná mzda je odměna za vykonanou v práci v daném měsíci. Z hrubé mzdy jsou také odváděny srážky za zdravotní a sociální pojištění, které jsou odváděny jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem.
zapínání pc.jpg
Když se na průměrnou mzdu podíváme z hlediska ročního shrnutí, tak lze říci, že má vzrůstající tendenci. Kdybychom si ale měli rozebrat průměrnou mzdu po jednotlivých kvartálech, jsou tam vidět mírné rozdíly, že například v jednom kvartálu byla průměrná mzda vyšší a v tom další nižší. Za první kvartál roku 2018 činila průměrná mzda 30 265 Kč. Je to ale napříč celou Českou republikou bez ohledu na druh profese. Níže si znázorníme vývoj průměrné mzdy za posledních pět let (bez roku 2018). Níže uvedená částka je průměrem za všechny kvartály v daném roce.
·         Rok 2017 – 29 504 Kč (navýšení o 1 915 Kč),
·         Rok 2016 – 27 589 Kč (navýšení o 1 122 Kč),
·         Rok 2015 – 26 467 Kč (navýšení o 781 Kč),
·         Rok 2014 – 25 686 Kč (navýšení o 558 Kč),
·         Rok 2013 – 25 128 Kč.
Asi kdejaký občan se začne rozčilovat, že na tuto výši průměrné hrubé mzdy nedosáhne. Průměrná mzda nemá pobuřovat občany k tomu, že na tuto výši nedosáhnou, je to pouze ekonomický ukazatel, který vypovídá o mzdové úrovni v České republice. Pokud si občan chce zjistit, zda je jeho mzda průměrná, je nutné zohlednit obor, ve kterém pracuje a také lokalita, kde danou profesi vykonává. Pro tyto účely je na internetu nepřeberné množství kalkulaček, kde je možné dohledat si průměrnou mzdu v daném oboru, ve kterém zrovna potřebujete.
úspěšné šetření.jpg
Do průměrné mzdy jsou zahrnuty jak mzdy dělníků, které jsou cirka od 10 000 Kč do 20 000 Kč, ale i mzdy ředitelů firem, či poslanců, kde mohou jejich mzdy dosahovat až stovek tisíců. Proto je velice důležité, než se začneme dohadovat, si toto uvědomit.